Alamat Yayasan Islam Al-Kahfi - BatamYAYASAN ISLAM AL-KAHFI BATAM

Jl. Mayjend RH. Soegandhi 2 No 1, MKGR, Batu Aji
Batam, Kepulauan Riau
Indonesia
Tel : +62-812-1105-2016, +62-813-6420-3159
Email : alkahfibatam@gmail.com

 

REKENING BANK

BNI Syariah : 2000-200-801
Kode Bank : 427
A/N Yayasan Islam Al-Kahfi Batam


Lokasi Yayasan Islam Al-Kahfi - Batam