Alamat Yayasan Islam Al-Kahfi - Batam





YAYASAN ISLAM AL-KAHFI BATAM

Jl. Mayjend RH. Soegandhi 2 No 1, MKGR, Batu Aji
Batam, Kepulauan Riau
Indonesia
Tel : +62-813-6420-3159, +62-813-7210-6439
Email : alkahfibatam@gmail.com

 

REKENING BANK

BNI Syariah : 2000-200-801
Kode Bank : 427
A/N Yayasan Islam Al-Kahfi Batam

Lokasi Yayasan Islam Al-Kahfi - Batam